1302 WB

1302 WB

WB1302 Platinum 0.26ctw VS-EF diamonds

1303 WB

PABD-1303WB

18kw eternity 0.60ctw VS-EF diamonds

1314 WB

PABD-1314WB

14kw triangle shank, 0.10ctw VS-GH diamonds

1318 WB

1318 WB

14kw square shank 0.48ctw VS-GH diamonds

1323 WB

1323 WB

14kw square shank 0.34ctw VS-GH diamonds

560 WB

560 WB

18kw triangle shank 0.29ctw VS-F diamonds